Herdenking dijkdoorbraak

Op zaterdag 26 augustus was het 20 jaar geleden dat een deel van de ringdijk in Wilnis verschoof. Voor gemeente De Ronde Venen en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht was dit de aanleiding om samen met inwoners van De Ronde Venen, in het bijzonder uit Wilnis, en andere belangstellenden om daar samen bij stil te staan. Het programma startte om 12:30 in De Willisstee met een welkomswoord door burgemeester Maarten Divendal en dijkgraaf Joyce Sylvester. Na een korte wandeling naar de ringdijk volgde een terugblik met voormalig brandweercommandant Marcel Dokter en vooruitkijken met bestuurder Arjan van Rijn van Amstel, Gooi en Vecht. Daarna werd een meterslang gedicht van zangeres DO onthuld. Met een bezoek aan de pop-up tentoonstelling ‘Gelijk aan de dijk’ in het NME-centrum De Woudreus en het ophalen van herinneringen in De Willisstee werd de bijeenkomst afgesloten.